Đầu tiên, hãy đăng ký 1 tài khoản. Sau đó các bạn đăng nhập vào Chợ.


--     Đối với các bạn dùng máy tính hay laptop :

1. Chọn vào " bảng điều khiển của tôi "  ở góc trên bên phải.

2.Sau đó click vào " Trở thành người bán " ở góc dưới bên trái. Ghi thông tin của các bạn vô. Sau đó ấn  " lưu lại ". Cả phần " thanh trượt " và " liên kết mạng xã hội " khác nếu có.

3. Ấn lại vào " Bảng điều khiển của tôi ". Chọn vào " Xác minh ngay " . Sau đó nhắn tin qua phần chat có sẵn trên web cho mình nhé. Mình sẽ xác minh luôn sau 5'.

4. Sau khi chờ xác minh bạn ấn vào mục " sản phẩm " ở trong mục " bảng điều khiển " và ấn vào " Gói Nâng Cấp ". Sau đó mua miễn phí và "thêm sản phẩm mới "được luôn rồi. Các bạn hãy ghi chi tiết sản phẩm của mình cho khách dễ nhận biết và đánh giá nha. Sp sẽ lưu trong cửa hàng của bạn. Khi xác minh hoàn tất sẽ hiện lên trang chủ.

Khi có khách đặt sẽ có đơn hàng gửi về cho bạn ở phần đơn hàng trong " bảng điều khiển " . Bạn gọi điện lại xác nhận đơn và địa chỉ khách rồi đi giao là xong.....

Như vậy là đã xong rồi đó :D....


-- Đối với các bạn dùng điện thoại :

1. Kéo xuống dưới cùng tim phần " Là người bán " rồi ấn " tham gia ngay "

2. Ghi thông tin của các bạn vô. Sau đó ấn  " lưu lại ". Ghi bổ sung thêm thông tin vào trang tiếp theo như thông tin cơ bản, cài đặt thanh trượt, mạng xã hội.. Sau đó ấn " Lưu lại ".

3. Ấn vào biểu tượng 3 gạch gang bên cạnh Logo của Chợ Bến Cát sau đó chọn " bảng điều khiển ".

4. Kéo xuống 1 chút và chọn " Xác minh ngay". Sau đó nhắn tin qua phần chat có sẵn trên web cho mình nhé. Mình sẽ xác minh luôn sau 5'.

5. Sau khi chờ xác minh bạn ấn vào mục " sản phẩm " ở trong mục " bảng điều khiển " và kéo xuống dưới 1 chút ấn vào " Gói Nâng Cấp ". Sau đó mua miễn phí và "thêm sản phẩm mới" được luôn rồi. Các bạn hãy ghi chi tiết sản phẩm của mình cho khách dễ nhận biết và đánh giá nha. Sp sẽ lưu trong cửa hàng của bạn. Khi xác minh hoàn tất sẽ hiện lên trang chủ.

Khi có khách đặt sẽ có đơn hàng gửi về cho bạn ở phần đơn hàng trong " bảng điều khiển " . Bạn gọi điện lại xác nhận đơn và địa chỉ khách rồi đi giao là xong.....

 Vậy là OK rồi .